Bestemmingsplan Hemmes-Kramer vanaf 21 december 2023 zes weken ter inzage.

Om onze plannen en die van de familie Kramer mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. In het afgelopen jaar is hieraan hard gewerkt. Op dit moment ligt het bestemmingsplan ter inzage en zal er op 16 januari 2024 van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond georganiseerd worden in de Bovenkruier in het Kalf/Zaandam. Wij, als stichting, zijn er …

De Erfgoed Deal is binnen!

De Hemmes Groep kan molen De Zaadzaaijer gaan bouwen! Op 15 februari ontvingen we het verlossende bericht: de Gemeente Zaanstad ontvangt € 721.000 van het programma Erfgoed Deal voor de plannen op de Hemmes. De Hemmes Groep heeft deze aanvraag bij het programma Erfgoed Deal in kunnen dienen omdat het plan in samenwerking met de Hemmes Alliantie op de drie …

Financiële bijdrage voor de herbouw van molen de Zaadzaaijer

Het Honig-Laan Fonds heeft de stichting Hemmes Groep een substantiële financiële bijdrage toegezegd voor de herbouw van molen De Zaadzaaijer. Met deze bijdrage komt de realisatie van de herbouw van de molen weer een stap dichterbij! Verder wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe aanvraag voor een bijdrage uit de zogenaamde Erfgoed Deal. Als aan alle verbeterpunten van de …

Succesvolle inloopmiddag voor omwonenden & belangstellenden op 26/9/2020

Op 26 september 2020 organiseerde de Hemmes Groep een inloopmiddag voor omwonenden en belangstellenden over de herbouw van molen de Zaadzaaijer op de Hemmes. Wendy van Wilgenburg, documentairemaker en ex-bestuurder van de Hemmes Groep, maakte deze mooie impressie van een geslaagde middag.

Inloopmiddag 26 september 2020

Op zaterdag 26 september as. vanaf 15.00 uur organiseren we een inloopmiddag met een hapje en een drankje voor de omwonenden en andere geïnteresseerden. Dan kunt u kennis maken met alle betrokkenen en vertellen wij u met behulp van presentaties, foto’s, bouwtekeningen en een maquette hoe de bouw van de molen tot stand komt en waar wij nu aan werken. …

Goed nieuws voor de Hemmes Groep !

De herbouw van molen de Zaadzaaijer is weer een stap dichterbij gekomen. Het college van B&W van de gemeente Zaanstad heeft op 4 mei jl. besloten een drietal scenario’s voor te leggen aan de gemeenteraad met in elke variant de herbouw van molen de Zaadzaaijer. Het verschil tussen de verschillende scenario’s zit in het aantal Tiny Houses.Al eerder werd duidelijk …

Stand van zaken

Gezien het besluit van het College betekent dat er nu echt schot in de herbouw van molen De Zaadzaaijer zit. Waar wij tot op heden moesten wachten op het goedkeuren van een stedenbouwkundig plan voor het hele Hemmes terrein is nu besloten tot fasering. Fasering in die zin dat wij beginnen met de herbouw van De Zaadzaaijer en dat tegelijkertijd …

Zaanstad kiest voor de herbouw van drie Zaanse molens

De gemeenteraad van Zaanstad kiest voor de herbouw van drie Zaanse molens en een zelfvoorzienende klimaatneutrale woonwijk op de Hemmes. Dit besluit is 15 maart 2018 genomen op initiatief van ROSA en gesteund door de PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Zaanse Inwoners Partij, SP, De Volkstem, POV en Zaanstad Voor Iedereen! MOTIE VREEMD DE HEMMES De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering …

Werkbijeenkomst ‘Duurzaamheid’

De Hemmes Groep streeft naar een duurzame en klimaatneutrale woonwijk op de Hemmes. Om kennis te vergaren en te bundelen heeft de Hemmes Groep een werkbijeenkomst gehouden met deskundigen op dit gebied. Aanwezig waren: • Marie-Louise Sanders, Sector Manager Gemeente Zaanstad • Ruud Pauw, raadslid ROSA • Jurgen van der Ploeg, Faro Architecten • Ate Atsma, Helder over Energie • …

Archeologisch onderzoek

De gemeente heeft archeologisch onderzoek op de Hemmes laten doen. Er is gegraven bij de voormalige molenlocaties van de Zaadzaaier, De Koopman en de Prolpot. Daarbij zijn resten van poeren, palen, en funderingen gevonden.

Leerlingen bouwen de molens

De Hemmes Groep wil graag jongeren enthousiasmeren voor de Zaanse houtbouw. Bij de bouw van de molens worden, in overleg met de afnemers van de molenrompen en -schuren, leerlingen betrokken bij het bouwproces. Het gaat dan om vakleerlingen uit de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg. De leerlingen worden hierbij begeleid door 1 á 2 bouwmeesters. Inmiddels hebben wij een werkbijeenkomst gehad met …

Gemeente Den Helder op bezoek

Op initiatief van Ferdinand Vreugdenhil (o.a. bestuurslid Zaans Architectuurplatform Babel) heeft het bestuur van de gemeente Den Helder een bezoek gebracht aan de Hemmes. De aanwezige waren zeer te spreken over de ambities en het plan voor de Hemmes. Ook zij hebben een project waarbij sprake is van de herbouw van molens in combinatie met woningbouw. Er is toegezegd om …