De Erfgoed Deal is binnen!

De Hemmes Groep kan molen De Zaadzaaijer gaan bouwen! Op 15 februari ontvingen we het verlossende bericht: de Gemeente Zaanstad ontvangt € 721.000 van het programma Erfgoed Deal voor de plannen op de Hemmes.


De Hemmes Groep heeft deze aanvraag bij het programma Erfgoed Deal in kunnen dienen omdat het plan in samenwerking met de Hemmes Alliantie op de drie pijlers rust die aan de indiening gesteld worden: erfgoed, verstedelijking en duurzaamheid. Het erfgoed zijn de authentieke houtloodsen en de herbouw van molen De Zaadzaaijer op zijn originele plaats en op basis van originele tekeningen. De verstedelijking wordt uitgewerkt door middel van 34 koop Tiny Houses en 10 huur Tiny Houses. De duurzaamheid is gebaseerd op de energie uit wind, De Zaadzaaijer, en zon, zonnepanelen op de Tiny Houses en houtloodsen.


Een groot deel van het geld is bestemd voor de herbouw van molen De Zaadzaaijer en daarmee is de financiering van de molen rond! Het overige deel van de subsidie wordt ingezet voor de realisatie van de Tiny Houses. De Hemmes Groep gaat zich nu volledig richten op het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Nadat ook de grond is opgehoogd hopen we in september 2023 de eerste paal van molen De Zaadzaaijer te kunnen slaan!