Wie zijn wij

Het bestuur van de Stichting Hemmes Groep bestaat uit deskundigen met expertise op het gebied van stedenbouw, windturbinetechniek, communicatie, molens en financiën. We geven op diverse manieren bekendheid aan ons plan; o.a. met nieuwsbrieven, presentaties, sociale media (Facebook) en de traditionele media waaronder lokale kranten en nationale kranten. Zelfs het NOS-journaal heeft aandacht besteed aan ons bijzondere plan.

Tenslotte heeft de stichting inmiddels een uitgebreid netwerk van zeer deskundige partijen en personen gecreëerd, die zich allen belangeloos inzetten om ons te helpen richting realisatie van de plannen.
Peter Ulle
Voorzitter


Als telg van een Zaans molenmakersgeslacht lijkt het mij geweldig om enkele molens op de Hemmes te herbouwen. Verder vind ik het fijn om mezelf belangeloos in te zetten vanuit mijn vak als stedenbouwkundig ontwerper en bij te dragen aan een mooier Zaans landschap.Manon Wind
Secretaris


In Amsterdam geboren en op mijn 7e  verhuisd naar de Zaanse Schans. Via verschillende stichtingen betrokken geweest bij de Zaanstreek en sinds 2016 secretaris van de Hemmes Groep en daarmee weer bezig met het uitbouwen en herstellen van de Zaanse schoonheid. In  mijn vrije tijd ben ik gepassioneerd beeldhouwer; het scheppen, ontplooien en creëren ligt mij na aan het hart.Adry Steur
Penningmeester


Ofschoon ik geen Zaankanter ben is het mij toch een genoegen mee te werken aan het realiseren van de herbouw van molens waarmee we het Zaanse landschap mooier en interessanter maken. Als penningmeester en ook een beetje als jurist .Rick Boom
Energie & Duurzaamheid

In mijn professionele leven ben ik dagelijks bezig met energie opwekking en aandrijvingen op grote schaal. Duurzaamheid en alternatieve brandstoffen zijn de thema’s waar ik me mee bezig houd. Ik vind het leuk om deze kennis en ervaring toe te passen in een kleinschalig en lokaal initiatief zoals bij de herbouw van traditionele molens met moderne technieken op de Hemmes.


Rene Sman
Educatie

Ik ben in het verleden nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Domineestuin en de restauratie van het weefhuis in Zaandijk. Mijn credo : “het onmogelijke mogelijk maken”. Over een paar jaar staan er weer molens op de Hemmes te draaien …alsof ze nooit zijn weggeweest.