Steun De Hemmes Groep!

De Stichting Rooie cent, de Bredenhofstichting en de onlangs opgeheven Stichting Zaan&Dijk hebben in het afgelopen halfjaar financiële bijgedragen geleverd. Daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor. U kunt ons initiatief steunen door Vriend van De Hemmes Groep te worden. Ieder bedrag is welkom! Ons Triodos rekening nummer is: NL25 TRIO 0254 8020 01. Lagedijk 40 1544 BH Zaandijk 06 …

Ontwerp van de eerste molen

Architect Han van Leeuwen heeft, op basis van oude foto’s, archiefmateriaal en gesprekken met deskundigen binnen het Zaanse, de reconstructietekening van molen De Zaadzaaier afgerond. Volgende stap is een molentekening die ook voldoet aan het huidige bouwbesluit. Het terugbouwen van een authentieke Zaanse molen en de moderne regels uit het huidige bouwbesluit staan soms op gespannen voet met elkaar. Om …

Afronding Hemmes-plan

Architectenbureau Faro is bezig met de afronding van het stedenbouwkundig plan voor de Hemmes. De Hemmes wordt geen standaard woonbuurt met rijtjeshuizen en twee-onder-eenkappers. Het beeld dat voor ogen staat is groen, kleinschalig en gemengd; een mooie mixtuur van woningen, molens en slootjes. Typisch Zaans dus! Niet alles wordt tot in detail vastgelegd maar alleen datgene wat echt belangrijk is; …

Gemeente reserveert €200.000

De gemeente Zaanstad heeft voor onze stichting een bedrag van € 200.000,- gereserveerd om de bouw van de eerste molen mogelijk te maken. Hier zijn we als stichting natuurlijk ontzettend blij mee. Het is een blijk van vertrouwen in ons plan. Bovendien hopen we hiermee ook ander fondsen en geldschieters te kunnen verleiden om bij te dragen.

Nieuw bestuur

Om te beginnen hebben we een andere samenstelling van ons bestuur. Wendy van Wilgenburg, penningmeester en medeoprichter van de Hemmes Groep is, eind 2015 gestopt vanwege andere verplichtingen. Zij was jarenlang één van de drijvende krachten achter de groep. Gelukkig hebben we een aantal nieuwe kundige en enthousiaste bestuursleden mogen verwelkomen. Het vernieuwde bestuur ziet er nu als volgt uit: …