Goed nieuws voor de Hemmes Groep !

De herbouw van molen de Zaadzaaijer is weer een stap dichterbij gekomen. Het college van B&W van de gemeente Zaanstad heeft op 4 mei jl. besloten een drietal scenario’s voor te leggen aan de gemeenteraad met in elke variant de herbouw van molen de Zaadzaaijer. Het verschil tussen de verschillende scenario’s zit in het aantal Tiny Houses.
Al eerder werd duidelijk dat een totaalplan voor de Hemmes met woningen en molens een kwestie van lange adem zou gaan worden. Er zijn simpelweg teveel knelpunten; denk daarbij aan geur-, en geluidsoverlast, bodemverontreiniging en een versnipperd grondbezit van de Hemmes. In juli 2019 nam de gemeenteraad een besluit om voorlopig eerst een klein deel van de Hemmes te ontwikkelen met een molen en tijdelijke woningen . Vervolgens zou over 10 jaar weer gestart kunnen worden met duurzame woningbouw en de herbouw van nog eens twee molens, mits financieel haalbaar.
Sinds juli 2019 heeft de Hemmes Groep samen met betrokken ambtenaren van de gemeente Zaanstad gewerkt aan een aantal planscenario’s. De volgende drie worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad van eind juni.

  • Herbouw van molen De Zaadzaaijer + Tiny Houses, waarbij de gemeente een financiële bijdrage verstrekt voor zowel de molen als de Tiny houses.
  • Herbouw van molen De Zaadzaaijer + Tiny Houses, waarbij de gemeente een financiële bijdrage verstrekt voor alleen de molen en te onderzoeken onder welke voorwaarden en met welke financiële gevolgen de grond om niet beschikbaar gesteld kan worden ten behoeve van Tiny Houses.
  • Alleen een molen, geen tijdelijke functies, waarbij de gemeente een financiële bijdrage verstrekt voor een molen.

In de aankomende periode zal de stichting alvast een pre-advies Omgevingsvergunning in gaan dienen en vooral ook andere fondsen aanspreken om bij te dragen aan dit fantastische plan. De bouw van de molen gebeurt met leerlingen uit de houtbouw onder begeleiding van leermeester Bart Nieuwenhuijs. Ze leren daarmee het vak in de praktijk met de molen als eindresultaat !
De terugkeer van molens op de Hemmes laat bij veel Zaankanters de harten sneller kloppen. Het doet recht aan de cultuurhistorie van het schiereiland en past heel goed bij de omliggende typische Zaanse buurtschapjes zoals het Haaldersbroek, De Zaanse Schans en de Gortershoek. Maar we zijn er nog niet.

Deze stap is een geweldige eerste concrete financiële stap! Maar u begrijpt dat wij er hier nog niet mee zijn en dat wij alle financiële hulp de aankomende periode hard nodig zullen hebben!
De Gemeenteraad gaat (naar verwachting) in juni over de scenario’s een beslissing nemen over welk scenario verder uitgewerkt dient te worden. Als die positief is, en daar gaan we stilletjes van uit, dan kan de vlag echt uit!