Stand van zaken

Gezien het besluit van het College betekent dat er nu echt schot in de herbouw van molen De Zaadzaaijer zit. Waar wij tot op heden moesten wachten op het goedkeuren van een stedenbouwkundig plan voor het hele Hemmes terrein is nu besloten tot fasering. Fasering in die zin dat wij beginnen met de herbouw van De Zaadzaaijer en dat tegelijkertijd …

Werkbijeenkomst ‘Duurzaamheid’

De Hemmes Groep streeft naar een duurzame en klimaatneutrale woonwijk op de Hemmes. Om kennis te vergaren en te bundelen heeft de Hemmes Groep een werkbijeenkomst gehouden met deskundigen op dit gebied. Aanwezig waren: • Marie-Louise Sanders, Sector Manager Gemeente Zaanstad • Ruud Pauw, raadslid ROSA • Jurgen van der Ploeg, Faro Architecten • Ate Atsma, Helder over Energie • …

Archeologisch onderzoek

De gemeente heeft archeologisch onderzoek op de Hemmes laten doen. Er is gegraven bij de voormalige molenlocaties van de Zaadzaaier, De Koopman en de Prolpot. Daarbij zijn resten van poeren, palen, en funderingen gevonden.

Leerlingen bouwen de molens

De Hemmes Groep wil graag jongeren enthousiasmeren voor de Zaanse houtbouw. Bij de bouw van de molens worden, in overleg met de afnemers van de molenrompen en -schuren, leerlingen betrokken bij het bouwproces. Het gaat dan om vakleerlingen uit de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg. De leerlingen worden hierbij begeleid door 1 á 2 bouwmeesters. Inmiddels hebben wij een werkbijeenkomst gehad met …

Steun De Hemmes Groep!

De Stichting Rooie cent, de Bredenhofstichting en de onlangs opgeheven Stichting Zaan&Dijk hebben in het afgelopen halfjaar financiële bijgedragen geleverd. Daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor. U kunt ons initiatief steunen door Vriend van De Hemmes Groep te worden. Ieder bedrag is welkom! Ons Triodos rekening nummer is: NL25 TRIO 0254 8020 01. Lagedijk 40 1544 BH Zaandijk 06 …