Stand van zaken

Er is de laatste periode weinig publiciteit geweest over de planontwikkelingen, het proces staat namelijk een beetje stil. We willen als Hemmes Groep natuurlijk graag verder, maar de gemeente zal dan eerst een goed stedenbouwkundig plan voor het schiereiland moeten vaststellen; en dat is nog niet gebeurd. Verder vinden wij het concept-stedenbouwkundig plan wat nu op tafel ligt onder de maat!

In ons plan voor de Hemmes uit 2011 was sprake van een Zaanse woonwijk met zes te herbouwen historische molens. In het plan van de gemeente komen er weliswaar huizen, maar is er nog maar één molen over. De gemeente beschouwt ze namelijk als windturbines en hiervoor gelden strenge veiligheidsnormen. In deze nieuwsbrief zullen we hier nader op ingaan. Naast die ene molen voorziet het plan van de gemeente wel in twee woongebouwen die op een molen moeten lijken; soort look-a-likes. Juist dit soort VINEX-ideeën was destijds de reden om, als bezorgde Zaankanters, een plan te maken voor de Hemmes. Een haalbaar plan die recht doet aan de geschiedenis en de prachtige omgeving. Een impressie van hoe de Hemmes er uit kan komen te zien, zoals de Hemmes Groep dat voor ogen heeft, ziet u in de afbeelding hieronder.

Foto: Mirande Phernambucq / Hollandse Hoogte

 

HISTORISCHE ZAANSE MOLENS OF WINDTURBINES?

Deze vraag is ondertussen cruciaal geworden met verstrekkende gevolgen voor de planontwikkeling voor het eiland. In het plan van de Hemmes Groep werd uitgegaan van een Zaanse woonwijk met zes molens. Er hebben namelijk ooit tien molens op de Hemmes gestaan en het aantal van zes leek ons recht doen aan wat Zaankanters vroeger ‘Het Moleneiland’ noemde. Twee molens op het terrein van Kramer (op de kop van de Hemmes) en vier op het terrein dat eigendom is van de gemeente.  In de afgelopen jaren is, na veel overleg tussen de gemeente en de Hemmes Groep, bedacht om drie molens op de Hemmes te herbouwen. De Zaadzaaier, de Roggebloem en de Prolpot. In het stedenbouwkundig plan waar door Gemeente Zaanstad op dit moment van wordt uitgegaan is nog slechts plaats voor één molen (De Zaadzaaier). Plus twee woongebouwen die refereren aan een molen. M.a.w. gebouwen die op een molen zouden moeten lijken.  De gemeente beschouwt onze molens namelijk als windturbines omdat er in de kap een dynamo met de as meedraait om stroom op te wekken. Dezelfde regelgeving die geldt voor de hoge stalen windturbines wordt dus ook op de Hemmesmolens toegepast:

Gevolgen:
1. Veiligheidszones om de molens heen waarbinnen geen woningbouw mogelijk is;
2. Beperkte mogelijkheden voor het gebruik van de molenschuur en molenromp. (maximaal 10 mensen binnen een straal van 11 meter van de kap).

Het resultaat van deze betwistbare interpretatie is dat er minder woningbouw kan worden gerealiseerd waardoor de financiële haalbaarheid van het gehele plan onder druk komt te staan. De gemeente heeft dit opgelost door minder molens toe te staan. U zult begrijpen dat de Hemmes Groep dit niet acceptabel vindt.

Verhouding traditionele molen en windturbine

 

We willen de gemeente overtuigen de regelgeving van de hoge stalen windturbines niet toe te passen op de molens op de Hemmes. Het zijn twee totaal verschillende typen molens. De ons omringende Zaanse molens zagen hout, persen olie persen en wij maken elektriciteit door binnen in de molen drie dynamo’s te laten meedraaien met de molenas. Voor het beeld: deze dynamo’s hebben een afmeting van 50 cm x 30 cm. In molen De Kat op de Zaanse Schans zijn soms wel 40 toeristen tegelijk aanwezig, maar bij onze molens met deze kleine dynamo’s in de afgesloten kap zou dat niet kunnen. Is dit in strijd met de regels? Dat kan toch niet waar zijn? Tenslotte willen wij wonen in de molens mogelijk maken. Dit gebeurt ook o.a. bij molen De Zoeker op de Zaanse Schans en De Paauw in Nauerna. Het voordeel is dat de gebruiks- en verkoopmogelijkheden van de molen en molenschuur kunnen worden vergroot en het geneert hogere inkomsten voor de gemeente bij de planontwikkeling voor de Hemmes.

De 1e molen: De Zaadzaaier

Voor de herbouw van molen De Zaadzaaier aan de Poelzijde van de Hemmes heeft het onze voorkeur dat de molenschuur en de molenromp aan de hand van onze tekening wordt gebouwd door een particulier of instantie die tevens afnemer is van het onroerend goed. De schuur heeft een totale vloeroppervlakte van 250 m2, de romp 190 m2. Je kunt er in wonen en werken. De Zaadzaaier is gesitueerd aan de Zaan met uitzicht op de Zaanse Schans. De Hemmes Groep ontfermt zich over de kap en de wieken omdat zich hier de generator bevindt waarmee stroom voor de toekomstige woonwijk wordt opgewekt.

De Zaadzaaier: Pieter Dost – Peter Ulle

 

De 2e molen: De Roggebloem

Al in een eerder stadium heeft de gemeente ons subsidie gegeven voor het maken van twee molentekeningen. De 2e molen die wij graag willen laten terugbouwen is De Roggebloem. Architect Han van Leeuwen heeft ondertussen in opdracht van de Hemmes Groep de bouwtekeningen gemaakt. Deze voormalige oliemolen stond aan de kuilzijde van de Hemmes. Gebouwd in 1685 en gesloopt in 1913.

 

 

FONDSENWERVING

De Stichting Rooie cent, de Bredenhofstichting en de onlangs opgeheven Stichting Zaan&Dijk hebben in het afgelopen halfjaar financiële bijgedragen geleverd. Daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor.
U kunt ons initiatief steunen door Vriend van De Hemmes Groep te worden. Ieder bedrag is welkom! Ons Triodos rekening nummer is: NL25 TRIO 0254 8020 01.