Stand van zaken

Gezien het besluit van het College betekent dat er nu echt schot in de herbouw van molen De Zaadzaaijer zit.

Waar wij tot op heden moesten wachten op het goedkeuren van een stedenbouwkundig plan voor het hele Hemmes terrein is nu besloten tot fasering. Fasering in die zin dat wij beginnen met de herbouw van De Zaadzaaijer en dat tegelijkertijd een klein aantal Tiny Houses rond de molen worden gesitueerd.

Zoals eerder aangegeven is duidelijk geworden dat een totaalplan voor de Hemmes met woningen en molens een kwestie van lange termijn zou gaan worden. Er zijn simpelweg teveel knelpunten; denk daarbij aan geur-, en geluidsoverlast, bodemverontreiniging en een versnipperd grondbezit van de Hemmes. In juli 2019 nam de gemeenteraad een besluit om voorlopig eerst een klein deel van de Hemmes te ontwikkelen met een molen en Tiny Houses. Vervolgens zou over 10 jaar weer gestart kunnen worden met duurzame woningbouw en de herbouw van nog eens twee molens, mits financieel haalbaar.

Om de Tiny Houses qua beeldvorming te laten passen bij de molen wordt nu bekeken of het mogelijk is een aantal Tiny Houses onder te brengen in twee authentieke houtloodsen.

We denken daarbij aan de voormalige houtloodsen van molen De Veldvlieger, deze stonden vroeger op het Land van Middelhoven, en zijn her te gebruiken op de Hemmes. Ze zijn bewaard en opgeslagen in Krommenie. De loodsen bieden ruimte voor Tiny Houses met op het dak zonnepanelen.

Hierboven een impressie zoals de Hemmes Groep voor ogen heeft. De oude houtloodsen met daarin Tiny Houses en op het dak zonnepanelen. Daarachter de molen De Zaadzaaijer.

De Stichting Zaanse Pakhuizen heeft de intentie deze houtloodsen te herbouwen.

De 1e molen: De Zaadzaaijer

Voor de herbouw van molen De Zaadzaaijer aan de Poelzijde van de Hemmes heeft het onze voorkeur dat de molenschuur en de molenromp aan de hand van onze tekening wordt gebouwd door een particulier of instantie die tevens afnemer is van het onroerend goed. De schuur heeft een totale vloeroppervlakte van 250 m2, de romp 190 m2. Je kunt er in wonen en werken. De Zaadzaaijer is gesitueerd aan de Zaan met uitzicht op de Zaanse Schans. De Hemmes Groep ontfermt zich over de kap en de wieken omdat zich hier de generator bevindt waarmee stroom voor de toekomstige woonwijk wordt opgewekt.

De Zaadzaaier: Pieter Dost – Peter Ulle

De 2e molen: De Roggebloem

Al in een eerder stadium heeft de gemeente ons subsidie gegeven voor het maken van twee molentekeningen. De 2e molen die wij graag willen laten terugbouwen is De Roggebloem. Architect Han van Leeuwen heeft ondertussen in opdracht van de Hemmes Groep de bouwtekeningen gemaakt. Deze voormalige oliemolen stond aan de kuilzijde van de Hemmes. Gebouwd in 1685 en gesloopt in 1913.

FONDSENWERVING

De Stichting Rooie cent, de Bredenhofstichting en de onlangs opgeheven Stichting Zaan&Dijk hebben in het afgelopen halfjaar financiële bijgedragen geleverd. Daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor.
U kunt ons initiatief steunen door Vriend van De Hemmes Groep te worden. Ieder bedrag is welkom! Ons Triodos rekening nummer is: NL25 TRIO 0254 8020 01.