ANBI status

Deze Goede Doelen Stichting is in 2012 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder het dossiernummer 55736521. Bij de Belastingdienst staat de stichting geregistreerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) onder fiscaalnummer (anbi.nr 851840401). Dit houdt in dat het bestuur zich onbezoldigd inzet en dat u geen belasting over uw giften hoeft te betalen.