Werkbijeenkomst ‘Duurzaamheid’

De Hemmes Groep streeft naar een duurzame en klimaatneutrale woonwijk op de Hemmes. Om kennis te vergaren en te bundelen heeft de Hemmes Groep een werkbijeenkomst gehouden met deskundigen op dit gebied.

Aanwezig waren:
• Marie-Louise Sanders, Sector Manager Gemeente Zaanstad
• Ruud Pauw, raadslid ROSA
• Jurgen van der Ploeg, Faro Architecten
• Ate Atsma, Helder over Energie
• Richard Spierenburg, adviseur duurzaamheid
• Gijs van Wijk van, Urgenda.

De aanwezigen waren het er over eens dat de herontwikkeling van het schiereiland een unieke kans biedt voor een duurzame en klimaatneutrale woonwijk. In de bijeenkomst is een aantal thema’s behandeld.

Hieronder de belangrijkste:

 1. Energie; Met drie molens en zonnepanelen boven de openbare parkeerplaatsen voldoen we aan de behoefte van de nieuwe woonwijk. De vraag is nog hoe de opslag geregeld moet worden. De opslag met behulp van accu’s is tot nu nog niet goed uitgewerkt.
 2. Warmte; Met het oog op de nieuwe wetgeving komt er geen gasleiding naar de Hemmes. Aardwarmte is een goed alternatief. Het is een hernieuwbare bron en kan lokaal worden gewonnen.
 3. Recyclebare economie;
  • Bouwen met materialen die in de toekomst weer hergebruikt kunnen worden. Zowel van de huizen als van de openbare ruimte,
  • Recycling van water,
  • Afvalverwerking
  • Biovergisting.

De haalbaarheid van de voorstellen wordt nu (januari 2018) besproken met de gemeente Zaanstad.

Als we de balans aan te gebruiken energie (verwarming, elektriciteit en warm watervoorziening) en te leveren energie (windmolens, zonnepanelen) opmaken blijkt dat de Hemmes energieneutraal kan worden.