Duurzaam

Klimaatadaptief

Het klimaat verandert. Het is vaker warmer en als het regent zijn de buien intenser dan vroeger. Wij moeten, net als iedereen rekening hiermee houden. Zo wordt de regen die op de daken valt niet meer gekoppeld aan het riool maar via goten op een aantal plekken verzameld waar het kan afwateren in greppels, infiltreren in de ondergrond en/of worden afgevoerd richting de Zaan. Verder is het de bedoeling om regenwater op te vangen en te gebruiken voor het spoelen van de toiletten, zowel bij de houtloodsen, als de molen en de Zaanse pandjes.

Door klimaatverandering is het in Nederland langer warm en ook warmer dan voorheen. Dit leidt vooral in de stedelijke omgeving tot problemen. De stenen gevels en stenige openbare ruimte houden warmte vast waardoor het ’s avonds en ’s nachts minder afkoelt. Een gevolg hiervan is een hoger energieverbruik door airco’s. Op de molenkavel komen geen stenen gebouwen. De molen, houtloodsen en Zaanse pandjes worden uitgevoerd en bekleed met hout. Tijdens zeer warme perioden is de impact van hout heel direct. Door de lagere soortelijke massa van hout, ten opzichte van beton, wordt er minder warmte opgeslagen in de muren.

In de openbare ruimte wordt zo min mogelijk verharding aangelegd. De paden die wel nodig zijn worden gemaakt van halfverharding.

Circulair bouwen

Zoals hierboven al is aangegeven worden alle gebouwen op onze kavel van hout. Hout is een hernieuwbare grondstof en hoort daarmee in de biologische kringloop thuis. Een hernieuwbare grondstof wordt beheerd en/of geteeld en groeit na winning binnen een mensenleven terug zonder het betreffende ecosysteem uit te putten. Daarbij is hout licht, waardoor minder transportbewegingen nodig zijn, lichtere machines en elektrisch gereedschap gebruikt kunnen worden. Ook is het makkelijk te bewerken en te repareren, waardoor aanpassingen voor gebruik in een andere functie eenvoudig zijn uit te voeren.

De houtloods is zelfs al 150 jaar oud en wordt dus van bestaand materiaal gebouwd. Op de daken komen oude gebruikte Noord-Hollandse dakpannen en het molenlijf is van riet.

Eigenlijk bouwden wij Zaankanters al eeuwen met hout. Deze traditie gaan we nu voortzetten al is het maar voor het milieu.

Klimaatneutraal

Een ander nog niet genoemd voordeel van hout is dat het CO2 kan opslaan èn dat je met houtbouw veel CO2-uitstoot voorkomt. Ook is er minder belasting op de bouwplaats hetgeen gunstig is voor stikstof.

Verder komt in de molenkap een aantal generatoren om stroom op te wekken voor eigen gebruik. Op basis van 2 x20 kW generatoren is een gemiddeld jaarlijks rendement mogelijk van 60.000 kWh.

Daarbij komen op het dak van de houtloodsen zonnepanelen. Het dak van de houtloodsen biedt voldoende ruimte om zonnepanelen te plaatsen, zonder dat deze het aanzicht van de monumentale loodsen aantast. Naast energie opwekking is er energiebehoefte van de gebruikers van de molen, houtloodsen en Zaanse pandjes. Zowel molen, houtloodsen en gebruikers zullen allen individueel aangesloten worden op het elektriciteitsnet met ieder een eigen meter. Het is de bedoeling om deze aansluitingen te verenigen in een energiecoöperatie. Hierdoor is het mogelijk de lokaal opgewekte elektriciteit af te laten nemen door de gebruikers binnen het plan.

De combinatie van wind- en zonne-energie biedt flexibiliteit omdat als het (hard) waait de zon vaak niet (krachtig) schijnt. Ook andersom, als de zon fel schijnt dan zal het vaak minder hard of niet waaien. Bij voldoende wind, zal de molen in staat zijn het gehele plan van energie te voorzien, net zoals bij voldoende zon, de zonnepanelen alleen ook het plan van energie kunnen voorzien. Per saldo ligt het in de lijn der verwachting dat de energie opwekking en consumptie over het gehele jaar in balans zullen zijn. Het concept van een energiecoöperatie valt nog uit te breiden met het integreren van E-auto laadpalen en accu’s. De molen biedt voldoende ruimte om in de toekomst eventueel een grotere centrale buurt of wijk accu te installeren. De kosten zijn vandaag de dag nog te hoog en we hebben nog geen praktische ervaring met hoe de energie balans uiteindelijk uitpakt.

Natuurinclusief

De molen, houtloodsen en Zaanse pandjes zijn bij uitstek al natuurinclusieve bouwwerken waar zich vogels, vleermuizen en andere beestjes kunnen nestelen. We zullen daarbij ook voorzieningen gaan treffen zoals nestkasten op de gebouwen. Waar mogelijk maken we de oevers natuurvriendelijk en het terrein zelf zal bestaan uit bloemrijk grasland en dat is weer goed voor de insecten.