Duurzaam

In de kap komt een aantal generatoren om stroom op te wekken voor eigen gebruik en voor de geplande Tinyhouses die als experiment tijdelijk op de Hemmes zullen komen (de gemeenteraad beslist eind dit jaar hierover).

De techniek behelst een tweetal generatoren van 20 kW in de molenkap die initieel geïnstalleerd worden met de mogelijkheid tot uitbreiding met een derde 15kW generator. Het potentiële vermogen bedraagt dan 55kW en er kan dus 55 kWh aan elektriciteit opgewekt worden. Door hun laag aanloopkoppel leveren de generatoren ook bij weinig wind al elektriciteit.

Hiermee is op basis van 2 x20 kW generatoren een gemiddeld jaarlijks rendement mogelijk van 90.000 kWh per molen. De Hemmes Groep baseert dit op de gemiddelde windsnelheid in een jaar en de ashoogte van de molen. Met een gemiddeld energieverbruik van 3400 kWh stroom per jaar per gezin, komt dit neer op stroomvoorziening van 26 woningen per molen. Indien de geluidscontouren het toelaten en een derde generator kan worden bijgeplaatst, is het mogelijk dat de jaarlijkse opbrengst kan oplopen tot 120.000 kWh per molen.