Praktijkcentrum Restauratie & Ambacht Noord-Holland

De vraag naar goed opgeleide restauratie vaklieden blijft de komende tijd groot. Monumenten vormen een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Het behoud en instandhouding van dit erfgoed vereist specialistisch vakmanschap. Grote opgave is om het behoud van restauratiekennis en -vaardigheden voor de toekomst te borgen. Kennis en vaardigheden moeten tijdig op jongeren worden overgedragen. De urgentie om jongeren te interesseren voor een opleiding in de restauratie, blijft onverminderd hoog. Jongeren zijn de toekomst en hebben de toekomst.

Het is de bedoeling dat het Praktijkcentrum Restauratie & Ambacht Noord-Holland zich op onze molenkavel gaat vestigen met in de houtloods de MBO-opleiding :Technicus Hout & Restauratie. Verder zal het praktijkcentrum :

  • Zich richten op het faciliteren van zowel theorie als een restauratiepraktijk- en trainingsomgeving voor leerlingen van MBO-opleidingen restauratie
  • Zich richten op het vormen van een collectie historisch bouwmateriaal als lesmateriaal en voor hergebruik ten behoeve van restauratie doeleinden (circulair bouwen)
  • Dienst doen als Restauratielab en Kenniscentrum