Inloopmiddag 26 september 2020

Op zaterdag 26 september as. vanaf 15.00 uur organiseren we een inloopmiddag met een hapje en een drankje voor de omwonenden en andere geïnteresseerden. Dan kunt u kennis maken met alle betrokkenen en vertellen wij u met behulp van presentaties, foto’s, bouwtekeningen en een maquette hoe de bouw van de molen tot stand komt en waar wij nu aan werken. …

Ook de gemeenteraad kiest voor herbouw van molen De Zaadzaaijer

Op 4 juni jl. heeft de gemeenteraad haar zienswijze gegeven op de drie scenario’s. Hierbij verkregen scenario 2 en 3 de voorkeur. Deze scenario’s zijn: 2.  Molen + tiny houses,waarbij de gemeente een financiële bijdrage verstrekt voor alleen de molen en te onderzoeken onder welke voorwaarden en met welke financiële gevolgen de grond om niet beschikbaar gesteld kan worden ten behoeve …

Goed nieuws voor de Hemmes Groep !

De herbouw van molen de Zaadzaaijer is weer een stap dichterbij gekomen. Het college van B&W van de gemeente Zaanstad heeft op 4 mei jl. besloten een drietal scenario’s voor te leggen aan de gemeenteraad met in elke variant de herbouw van molen de Zaadzaaijer. Het verschil tussen de verschillende scenario’s zit in het aantal Tiny Houses.Al eerder werd duidelijk …

Stand van zaken

Gezien het besluit van het College betekent dat er nu echt schot in de herbouw van molen De Zaadzaaijer zit. Waar wij tot op heden moesten wachten op het goedkeuren van een stedenbouwkundig plan voor het hele Hemmes terrein is nu besloten tot fasering. Fasering in die zin dat wij beginnen met de herbouw van De Zaadzaaijer en dat tegelijkertijd …