Ook de gemeenteraad kiest voor herbouw van molen De Zaadzaaijer

Op 4 juni jl. heeft de gemeenteraad haar zienswijze gegeven op de drie scenario’s. Hierbij verkregen scenario 2 en 3 de voorkeur. Deze scenario’s zijn:

2.  Molen + tiny houses,waarbij de gemeente een financiële bijdrage verstrekt voor alleen de molen en te onderzoeken onder welke voorwaarden en met welke financiële gevolgen de grond om niet beschikbaar gesteld kan worden ten behoeve van tiny houses.

3. Alleen een molen, geen tijdelijke functies,waarbij de gemeente een financiële bijdrage verstrekt voor een molen.

Aankomend half jaar wordt scenario 2 nog verder uitgewerkt; de focus ligt hierbij op de Tiny houses (hoe om te gaan met de bodemverontreiniging, kosten, juridische regelgeving, enz). 

De gemeenteraad maakt vervolgens een keuze uit de twee scenario’s. Dit besluit wordt in november 2020 genomen.

Vaststaat in ieder geval dat de Zaadzaaijer wordt herbouwd !!