Financiële bijdrage voor de herbouw van molen de Zaadzaaijer

Het Honig-Laan Fonds heeft de stichting Hemmes Groep een substantiële financiële bijdrage toegezegd voor de herbouw van molen De Zaadzaaijer. Met deze bijdrage komt de realisatie van de herbouw van de molen weer een stap dichterbij! Verder wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe aanvraag voor een bijdrage uit de zogenaamde Erfgoed Deal. Als aan alle verbeterpunten van de …

Stand van zaken

Gezien het besluit van het College betekent dat er nu echt schot in de herbouw van molen De Zaadzaaijer zit. Waar wij tot op heden moesten wachten op het goedkeuren van een stedenbouwkundig plan voor het hele Hemmes terrein is nu besloten tot fasering. Fasering in die zin dat wij beginnen met de herbouw van De Zaadzaaijer en dat tegelijkertijd …