Ontwerp van de eerste molen

zaadzaaier-tekening

Architect Han van Leeuwen heeft, op basis van oude foto’s, archiefmateriaal en gesprekken met deskundigen binnen het Zaanse, de reconstructietekening van molen De Zaadzaaier afgerond. Volgende stap is een molentekening die ook voldoet aan het huidige bouwbesluit. Het terugbouwen van een authentieke Zaanse molen en de moderne regels uit het huidige bouwbesluit staan soms op gespannen voet met elkaar. Om te voorkomen dat we pas bij het indienen van de omgevingsvergunning tegen allerlei opmerkingen aanlopen hebben we in de afgelopen periode de nodige tijd geïnvesteerd in het overleg met de verantwoordelijk ambtenaren van de gemeente Zaanstad. Er zijn goede afspraken gemaakt.

zaadzaaier-tekening-2