Belastingvrij schenken

Deze Goede Doelen Stichting is in 2012 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder het dossiernummer 55736521. Bij de Belastingdienst staat de stichting geregistreerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) onder fiscaalnummer (anbi.nr 851840401). Dit houdt in dat het bestuur zich onbezoldigd inzet en dat u geen belasting over uw giften hoeft te betalen.

U kunt ons initiatief steunen door Vriend van de Hemmes Groep te worden. Ieder bedrag is welkom!

Financiën

Doelstelling

Stichting Hemmes Groep is in 2012 opgericht door een groep betrokken Zaankanters. De stichting, gestart als burgerinitiatief, heeft een plan ontwikkeld voor het nagenoeg onbebouwde schiereiland de Hemmes in Zaandam. Het plan beoogt een typische Zaanse en duurzame wijk met ruimte voor woningbouw, bedrijfjes en het terugbouwen van een aantal molens dat ooit op deze plek heeft gestaan. De molens worden voorzien van een generator in de kap waarmee stroom wordt opgewekt.

Overleg  met de gemeente heeft geleerd dat de ontwikkeling van het totale eiland naar de visie van de stichting de komende jaren niet tot de mogelijkheden behoort. Dit komt vooral voort uit het feit dat dit gebied last heeft van geluids-, licht- en stankoverlast.

De stichting heeft zich gezet aan het realiseren van wat wel op korte termijn mogelijk is: de oprichting van de molens in het plan. Concreet wordt gewerkt aan de eerste molen: de Zaadzaaijer.

De gemeenteraad zal in de loop van dit jaar 2020 een uitspraak doen over de mogelijkheden op het punt van ruimtelijke ordening, geld en erfpacht.

Doel van de stichting is:

 • Het unieke karakter van de Zaanstreek te behouden en uit te breiden in de breedste zin des woords
 • Het bevorderen van duurzame energie
 • Het behouden en versterken van de kennis van de Zaanse houtbouw en aanverwante ambachten

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • Het ontwikkelen van plannen en visies op stedenbouwkundig niveau
 • Het stimuleren en realiseren van bouwinitiatieven die voortborduren op de Zaanse houtbouwtraditie
 • Stimuleren van historisch reconstrueren van traditionele houten windmolens met moderne turbine ten behoeve van het opwekken van elektriciteit
 • Het fungeren als adviesorgaan naar gemeenten en organisaties
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden
 • Het verkrijgen van een breed draagvlak onder de bevolking van de Zaanstreek betreffende bovengemelde doelstelling
 • Invloed uit te oefenen op de besluitvorming inzake stedenbouwkundige projecten
 • Het begeleiden en adviseren van personen en/of instellingen die plannen hebben tot bouwinitiatieven die voortborduren op de Zaanse houtbouwtraditie
 • En verder al die werkzaamheden die dienstbaar zijn of kunnen zijn om tot verwezenlijking van gemeld doel te komen