Korte termijn visie

De gemeenteraad van Zaanstad heeft in juli 2019 besloten om, gezien de complexiteit van het gebied, voorlopig af te zien van een definitieve invulling met woningbouw. Er mag wel een molen worden gebouwd als icoon voor de Hemmes. Dit wordt molen De Zaadzaaijer.

Daarbij onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een beperkt aantal Tinyhouses op de Hemmes. Deze zullen uiterlijk 10 jaar worden toegestaan en zijn grotendeels zelfvoorzienend. Een collectief van initiatiefnemers heeft zich ondertussen verenigd in de ‘Hemmes Alliantie’ en hebben een stedenbouwkundig plan gemaakt voor circa 21 ‘Tiny Houses met collectieve voorzieningen. Het plangebied ligt ten oosten van de Zaadzaaijer.

Ten zuiden van de Zaadzaaijer zijn er plannen om twee oude monumentale houtloodsen opnieuw op te richten. Deze loodsen zijn afkomstig van een voormalige houtzagerij op het Land van Middelhoven/Oostzijderveld. De loodsen zijn in de jaren ’70 gesloopt en sindsdien opgeslagen in Krommenie. De stichting Zaanse Pakhuizen onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de loodsen op de Hemmes te plaatsen met Tinyhouses erin.

De houtloodsen op het land van Middelhoven/Oostzijderveld. Wellicht krijgt een deel van deze loodsen een 2e leven op de Hemmes