Leerlingen bouwen de molens

De Hemmes Groep wil graag jongeren enthousiasmeren voor de Zaanse houtbouw. Bij de bouw van de molens worden, in overleg met de afnemers van de molenrompen en -schuren, leerlingen betrokken bij het bouwproces. Het gaat dan om vakleerlingen uit de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg. De leerlingen worden hierbij begeleid door 1 á 2 bouwmeesters. Inmiddels hebben wij een werkbijeenkomst gehad met …