Inloopmiddag 26 september 2020

Op zaterdag 26 september as. vanaf 15.00 uur organiseren we een inloopmiddag met een hapje en een drankje voor de omwonenden en andere geïnteresseerden. Dan kunt u kennis maken met alle betrokkenen en vertellen wij u met behulp van presentaties, foto’s, bouwtekeningen en een maquette hoe de bouw van de molen tot stand komt en waar wij nu aan werken. …

Ook de gemeenteraad kiest voor herbouw van molen De Zaadzaaijer

Op 4 juni jl. heeft de gemeenteraad haar zienswijze gegeven op de drie scenario’s. Hierbij verkregen scenario 2 en 3 de voorkeur. Deze scenario’s zijn: 2.  Molen + tiny houses,waarbij de gemeente een financiële bijdrage verstrekt voor alleen de molen en te onderzoeken onder welke voorwaarden en met welke financiële gevolgen de grond om niet beschikbaar gesteld kan worden ten behoeve …

Goed nieuws voor de Hemmes Groep !

De herbouw van molen de Zaadzaaijer is weer een stap dichterbij gekomen. Het college van B&W van de gemeente Zaanstad heeft op 4 mei jl. besloten een drietal scenario’s voor te leggen aan de gemeenteraad met in elke variant de herbouw van molen de Zaadzaaijer. Het verschil tussen de verschillende scenario’s zit in het aantal Tiny Houses.Al eerder werd duidelijk …

Stand van zaken

Gezien het besluit van het College betekent dat er nu echt schot in de herbouw van molen De Zaadzaaijer zit. Waar wij tot op heden moesten wachten op het goedkeuren van een stedenbouwkundig plan voor het hele Hemmes terrein is nu besloten tot fasering. Fasering in die zin dat wij beginnen met de herbouw van De Zaadzaaijer en dat tegelijkertijd …

Zaanstad kiest voor de herbouw van drie Zaanse molens

De gemeenteraad van Zaanstad kiest voor de herbouw van drie Zaanse molens en een zelfvoorzienende klimaatneutrale woonwijk op de Hemmes. Dit besluit is 15 maart 2018 genomen op initiatief van ROSA en gesteund door de PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Zaanse Inwoners Partij, SP, De Volkstem, POV en Zaanstad Voor Iedereen! MOTIE VREEMD DE HEMMES De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering …

Werkbijeenkomst ‘Duurzaamheid’

De Hemmes Groep streeft naar een duurzame en klimaatneutrale woonwijk op de Hemmes. Om kennis te vergaren en te bundelen heeft de Hemmes Groep een werkbijeenkomst gehouden met deskundigen op dit gebied. Aanwezig waren: • Marie-Louise Sanders, Sector Manager Gemeente Zaanstad • Ruud Pauw, raadslid ROSA • Jurgen van der Ploeg, Faro Architecten • Ate Atsma, Helder over Energie • …

Archeologisch onderzoek

De gemeente heeft archeologisch onderzoek op de Hemmes laten doen. Er is gegraven bij de voormalige molenlocaties van de Zaadzaaier, De Koopman en de Prolpot. Daarbij zijn resten van poeren, palen, en funderingen gevonden.

Leerlingen bouwen de molens

De Hemmes Groep wil graag jongeren enthousiasmeren voor de Zaanse houtbouw. Bij de bouw van de molens worden, in overleg met de afnemers van de molenrompen en -schuren, leerlingen betrokken bij het bouwproces. Het gaat dan om vakleerlingen uit de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg. De leerlingen worden hierbij begeleid door 1 á 2 bouwmeesters. Inmiddels hebben wij een werkbijeenkomst gehad met …

Gemeente Den Helder op bezoek

Op initiatief van Ferdinand Vreugdenhil (o.a. bestuurslid Zaans Architectuurplatform Babel) heeft het bestuur van de gemeente Den Helder een bezoek gebracht aan de Hemmes. De aanwezige waren zeer te spreken over de ambities en het plan voor de Hemmes. Ook zij hebben een project waarbij sprake is van de herbouw van molens in combinatie met woningbouw. Er is toegezegd om …

Steun De Hemmes Groep!

De Stichting Rooie cent, de Bredenhofstichting en de onlangs opgeheven Stichting Zaan&Dijk hebben in het afgelopen halfjaar financiële bijgedragen geleverd. Daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor. U kunt ons initiatief steunen door Vriend van De Hemmes Groep te worden. Ieder bedrag is welkom! Ons Triodos rekening nummer is: NL25 TRIO 0254 8020 01. Lagedijk 40 1544 BH Zaandijk 06 …