Sponsoring

sponsoring-Hemmes-groep

Om de plannen van de Hemmes Groep te realiseren is veel geld nodig. Voor de eerste kosten, zoals het maken van de ontwerptekeningen voor de bouw van de eerste molen, de website e.d. is de Hemmes Groep tot nu toe geholpen met bijdragen van:

  • de Gemeente Zaanstad,
  • de Stichting Zaan&Dijk,
  • de BredeNHof Stichting,
  • de Stichting Rooie Cent.

Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van € 200.000 gereserveerd voor de bouw van de eerste molen. Op dit moment worden acties voorbereid voor fondsenwerving en crowdfunding.

U kunt het initiatief steunen door Vriend van de Hemmes Groep te worden. Ieder bedrag is welkom! Ons Triodos rekeningnummer is: NL25 TRIO 0254 802001.

www.hemmesgroep.nl
Lagedijk 40
1544 BH  Zaandijk
06 49 12 48 26
info@hemmesgroep.nl

KvK 55736521
IBAN nummer: NL25 TRIO 0254 802001