Wie zijn wij

Hemmes-Groep-790

Stichting Hemmes Groep is in 2012 opgericht door een groep betrokken Zaankanters. De stichting, gestart als burgerinitiatief, heeft een plan ontwikkeld voor het nagenoeg onbebouwde schiereiland de Hemmes in Zaandam.

Het plan beoogt een typische Zaanse en duurzame wijk met ruimte voor woningbouw, bedrijfjes en het terugbouwen van een aantal molens dat ooit op deze plek heeft gestaan. De molens worden voorzien van een generator in de kap waarmee stroom wordt opgewekt.

Het plan viel in goede aarde bij het gemeentebestuur en kon al vanaf het begin rekenen op een groot draagvlak binnen de Zaanstreek en zelfs daarbuiten. Sinds die tijd zijn we voortdurend in gesprek met de gemeente (deels eigenaar), de andere grondeigenaren en architectenbureau Faro om te komen tot een integraal en gedragen stedenbouwkundig plan voor het gebied. Naast visievorming zal de stichting ook gaan optreden als ontwikkelaar van de molens op de Hemmes.

Het bestuur van de Stichting Hemmes Groep bestaat uit deskundigen met expertise op het gebied van stedenbouw, windturbinetechniek, communicatie, molens en financiën. We geven op diverse manieren bekendheid aan ons plan; o.a. met nieuwsbrieven, presentaties, sociale media (Facebook en Twitter) en de traditionele media waaronder lokale kranten en nationale kranten. Zelfs het NOS-journaal heeft aandacht besteed aan ons bijzondere plan.

Tenslotte heeft de stichting inmiddels een uitgebreid netwerk van zeer deskundige partijen en personen gecreëerd, die zich allen belangeloos inzetten om ons te helpen richting realisatie van de plannen.

Bestuur
  • Peter Ulle, voorzitter * stedenbouwkundig ontwerper
  • Adry Steur, penningmeester * jurist
  • Manon Wind, secretaris * freelance management ondersteuning
  • René Sman, bestuurslid * educatie & communicatie
  • Rick Boom, bestuurslid * energie & innovatie
  • Mark Ravesloot, bestuurslid * adviseur molens.